Ασφάλιση Στελεχών D&O

Ασφάλιση Στελεχών D&O

Τα Διοικητικά Συμβούλια, οι CEOs και τα υψηλόβαθμα στελέχη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ζημιές που επηρεάζουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή και τρίτους – είτε π.χ. λόγω λανθασμένων επενδυτικών αποφάσεων, μη συμμόρφωσης με νέους νόμους, κλπ. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη πλέον αντιμετωπίζουν συχνά απαιτήσεις για αποζημιώσεις και ενδέχεται να έχουν απεριόριστη ευθύνη για οικονομικές απώλειες, μέχρι του ποσού της περιουσίας τους. 

Η ασφάλιση στελεχών της HDI Global SE παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στα στελέχη, προστατεύοντας την προσωπική τους περιουσία από απαιτήσεις τρίτων.

Image

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών (D&O)

Highlights

• Παγκόσμια κάλυψη των ευθυνών σας

Μέσω των διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων, η HDI παρέχει παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη με δυνατότητα έκδοσης τοπικών ασφαλιστηρίων σε 60 χώρες. Με την ασφάλιση D&O καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων που εγείρονται είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες.

• Επάρκεια και δυνατότητα ανάληψης μεγάλων κινδύνων

Οι ασφαλισμένοι μας επωφελούνται από την δυνατότητα ανάληψης ιδιαίτερα υψηλών ποσών για την ασφάλιση των ευθυνών τους.

• Επαγγελματική διαχείριση ζημιών

Σε περίπτωση ζημίας, η πολύχρονη εμπειρία της HDI εξασφαλίζει την βέλτιστη υποστήριξη των ασφαλισμένων μας από ένα διεθνές δίκτυο νομικών και τον ταχύτατο διακανονισμό των απαιτήσεων . 
Image